Bấm - Kim Bấm - Kẹp - Bấm Lỗ

Thước kéo 5m

49,000 đ

Bấm - Kim Bấm - Kẹp - Bấm Lỗ

Kẹp accor nhựa AGELESS

14,500 đ

Bấm - Kim Bấm - Kẹp - Bấm Lỗ

Kẹp giấy đầu nhọn C62

3,500 đ

Bấm - Kim Bấm - Kẹp - Bấm Lỗ

Kẹp sắt màu Comix B3632 41mm

89,000 đ

Bấm - Kim Bấm - Kẹp - Bấm Lỗ

Kẹp bướm đen ECHO 15mm

4,800 đ

Bấm - Kim Bấm - Kẹp - Bấm Lỗ

Kim bấm PLUS số 10

3,500 đ

Bấm - Kim Bấm - Kẹp - Bấm Lỗ

Bấm kim PLUS PS10

29,000 đ

Bấm - Kim Bấm - Kẹp - Bấm Lỗ

Thước kẻ dẻo 15cm

2,500 đ

Bấm - Kim Bấm - Kẹp - Bấm Lỗ

Bấm lỗ KW-Trio 912 16 tờ

59,000 đ